Defence Vol.1

Episode 1: 99nr leidžia žaidėjui užbėgti sau už nugaros be jokio kontakro, nr 27. per aukštai pakilęs ir taip pat paleidžia žaidėją už nugaros

Episode 2: nr 24 pasitinka žaidėją su kamuoliu (gerai), bet žinodamas, kad turi laisvą snaiperį už nugaros, kamuolį turi pasitikti agresyviau, jei neturim komandinių- bauduot. Nr 27. nespėja į gynybą. Nr 93 nusisukęs nuo savo dengiamojo viduryje ir leidžia jam laisvai įbėgt kovoti dėl kamuolio

Episode 3: nr 93 agresyviau turi pasitikti kamuolį, nr 27 nespėja grįžti į gynybą, nr 99 iš kitos pusės ateina į pagalbą (gerai) bet leidžia į žaidėjo stipriąją ranką, be jokio kontakto lengvai užbaigti ataką

Episode 4: nr 27 neperspėja viršuje besiginančio kad jam užtvara iš nugaros ir pats neprieina arčiau žaidėjo kampe. Nr 99 stovi tarp dviejų žaidėjų, bet nieko nedengia išvis. Kai užtvara viršuj, nr 15 turėtų žingsneliu aukščiau pakilti kad neliktų vietos žaidėjuo su kamuoliu įsibėgėt į baudos aikštelę. Nr 24 gynyboje per daug arti savo dengiamojo, kai kamuolys yra visai kitoje pusėje ir nenusileidžia padėti į apačią nr 15

Episode 5: nr 99 pasimetęs neranda savo dengiamojo

Episode 6: nr 11 leidžia žaidėjui su kamuoliu eiti ant užtvaros su stipriąja kairia ranka, atsiremia į užtvarą ir toliau palieka tarp žaidėjo su kamuoliu ir užtvaros statytojo nedengiant nei vieno. Nr 66 neperspėja gynėjo kad jam užtvara iš dešinės, neperspėja gynėjo ar nori keistis ar likt su savais dengiamaisiais ir lyg ir norėtų dengti žaidėją su kamuoliu, bet daro tai pasyviai duodamas jam daug erdvės. Nr 15 gerai nueina į pagalbą. Nr 14 stovi prie savo dengiamojo kampe, kai visas veiksmas po kašiu, ir nenusileidžia padėt kovot dėl kamuolio po lenta.

Episode 7: nr 14 dengia snaiperį ir per užtvaras lenda pro apačią, kai prieš metiką privalo eiti tik per viršų. Nr 9 net nebando padėti kai užtvara ir iškelti ranką prieš metiką. Bet taip pat nr 9 iškart po metimo gerai atsitveria savo žmogų ir neleidžia jam eiti po kašiu

Episode 8: kaip buvo sutarta nr 11 dengiasi asmeniškai, likę 4 stovi 2 2 zona, kadangi tokios ginybos niekada netaikėm ir nieks tarpusavyje nešneka, paliekamas laisvas žmogus ties tritaškiu

Episode 8: išsimetimas. Žaidėjas kuris prašo kamuolio su šalia esančiu gynėju, turėtų atsistoti šone išsimetančiajam, ir ištiesus ranką prašyti kamuolio, nepavykus- kitas žaidėjas turi nusileisti žemiau ir prašyti kamuolio. Išsimetantysis-neskubėti ir duoti kamuolį nepatogiam gynėjui aukštyje, nuo žemės

 

Episode 9: nr 27 leidžia puolėjui su kamuoliu atsisukti prieš krepšį be didesnio kontakto. Nr 66 lydi dengiamąjį į šoną, nors ten jau yra kitas gynėjas, ir taip palieka dviese ginti vieną, kitoje pusėje gaunasi kiekybinė puolėjų persvara. Nr66 turėjo pasilikti tarp baudos metimo linijos ir tritaškio viduryje, o nr 93 tada nusileisti žemiau po krepšiu

Episode 10: nr 93 viduryje bando pristabdyti žaidėją su kamuoliu, bet nebespėja ir paleidžia jį toliau kirsti po krepšiu, ko pasekoje puolėjas įsibėgėjęs gauna kamuolį ant dvižingsnio ir jau tada sunku ką padaryti.

Episode 11: nr 99 ir nr 7 nei vienas nepasitinka aukščiau žaidėjo su kamuoliu. Pradėjus puolėjui daryti dvižingsnį, nr 7 pavėluotai eina į kontaktą ir gauną baudą metimo metu 

 

Episode 12: puolėjai žaidžia 2x2, nr 99 atsiremia į užtvarą ir palieka tarp dviejų žmonių, nedengdamas nei vieno. Nr 27 pavėluotai deda žingsnį ant žaidėjo su kamuoliu, ko pasekoje palieka savo laisvą žmogų, tada nr 15 nebespėja jo periimti.

Išvados: pagrindiniai minusai yra tarpusavio komunikacija gynyboje - nepranešant iš anksto apie užtvaras, nešnekant po 2x2 keičiasi dengiamaisiais ar bando pats išlysti prieš savo. Zonoje neskaičiuojant žmonių ir viršaus gynėjų nenusileidimas į apačią. Neatsitvėrimas kovoje dėl kamuolio nuo tritaškio linijos. Pasyvi gynybą prieš žaidėją su kamuoliu ir duodant daug jam laisvės priimant sprendimus. Sulaukus menkiausios užtvaros net nebandymas pro ją išlysti, o atsirėmimas taip liekant puolėjams už nugarų.